Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  • Slajd1
  • Slajd2
  • Slajd3
  • Slajd4

Licznik odwiedzin

9708

Informacje dla klientów

Ankieta dla klientów

Napisz do nas

Polecane strony WWW

SZUKAJ

Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści!

Agata Bąk – mgr pedagogiki, doradca zawodowy, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie specjalizowała się w zakresie poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie. Posiada 10 - letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Współpracuje z licznymi instytucjami sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Od kilku lat związana z Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym.
 
Katarzyna Chciałowska – mgr prawa, po aplikacji adwokackiej, wykonuje zawód prawnika. Posiada doświadczenie w pracy z osobami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Kolejny rok udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Anna Fabisiak – mgr psychologii, psycholog kliniczny. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz z osobami doświadczającymi innych trudności. Związana z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, Wspólnotą Rodzin z Problemem Alkoholowym. Ponadto posiada duże doświadczenie w zakresie psychologii klinicznej dziecka, edukacji specjalnej (możliwość pomocy rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi w rozwoju, znajomość instytucji samorządowych i placówek specjalistycznych). Od 10 lat udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Iwona Mieszkowska - mgr. socjologii, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, asystent rodziny, coach, edukator finansowy, edukator profilaktyki uzależnień. Mój cel to pomaganie ludziom poprzez optymalizację ich procesów, by mogli się skupić na tym, co naprawdę istotne!  Posiadam doświadczenie w pracy z osobami pozostającymi w kryzysowej sytuacji życiowej, od wielu lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie wspieram rodziny. Od 2007 roku zajmuję się prowadzeniem warsztatów kompetencji społecznych, treningu rozwoju osobistego, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych oraz doradztwa zawodowego głównie dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ewa Lewandowska – mgr psychologii, mgr pedagogiki, certyfikowany przez PARPA specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc. Współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej. Kilka lat udzielała konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Jolanta Sępkowska – mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość oraz członkami ich rodzin. Jest kierownikiem Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w SPL Vitamed. Od kilku lat udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Marcin Skiba – mgr prawa, po aplikacji sędziowskiej, wykonuje zawód adwokata. Posiada doświadczenie pracy z osobami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Od kilku lat udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Marta Korzeniewska -Recław - ukończyła: pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  2- letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin pod okiem prof. Ireny Namysłowskiej w IPIN w Warszawie,  I i II stopień szkolenia zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).  Aktualnie jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.  W swojej 15 letniej karierze zawodowej pracowała zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi oraz młodzieżą. Wspierała rodziny w konflikcie,  doświadczające przemocy, rodziny osób uzależnionych oraz rodziny zastępcze i rodziców z trudnościami wychowawczymi. Prowadziła grupy psychoedukacyjne  oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. Pracuje indywidualnie z osobami przeżywającymi trudności w relacjach, w sytuacji żałoby, kryzysu w związkach, cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, lękowe (np. ataki paniki, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, etc.) oraz rodzinami doświadczającymi kryzysu, straty, zagrożonymi rozpadem.